Hữu Tâm, T. . (2022) “ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA 18 THÔNG SỐ XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU TẠI CÁC PHÒNG XÉT NGHIỆM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2685.