Mạnh Hùng, T. . (2022) “KHÁNG SINH ĐỒ VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA CÁC BỆNH NHÂN VIÊM MÀNG NÃO ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2686.