Thị Thu Trang, H. . và Thanh Huyền, N. . (2022) “CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TUÂN THỦ CHẾ ĐỘ ĂN CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3026.