Thị Thu Hằng, N. ., Thế Anh, N. ., Thị Thu Hương, Đinh . và Thị Lan Hương, L. . (2022) “KHẢO SÁT SỨC CĂNG DỌC TOÀN BỘ THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM 2D Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT BỔ TRỢ PHÁC ĐỒ AC-TH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3028.