Thanh Hải, Đỗ ., Thị Diệu Thúy, N. ., Thu Nga, P. . và Văn Nhã, P. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TỔN THƯƠNG X-QUANG PHỔI Ở TRẺ VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN CÓ NHIỄM RSV TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3032.