Thị Minh Hòa, N. ., Thị Ngân, P. . và Tuấn Anh, H. . (2022) “TÁC ĐỘNG CỦA GẮN KẾT TỚI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ: TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI THỤY, THÁI BÌNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3034.