Văn Hùng, P. ., Hồng Trâm, T. . và Huy Bình, N. . (2022) “THỰC TRẠNG VIÊM GAN B CỦA NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3035.