Thị Diệu Ngân, Đào ., Thanh Sang, H. ., Ngọc Khôi, N. . và Như Hồ, N. . (2022) “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG GLUCOCORTICOID TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3036.