Hồng Sơn, T. ., Việt Anh, L. . và Liên Hương, L. . (2022) “HIỆU QUẢ CỦA SỮA UỐNG CAO NĂNG LƯỢNG CARE100GOLD LÊN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM 36-59 THÁNG TẠI THÁI BÌNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3042.