Thị Chi, D. . và Đình Tuyến, N. . (2022) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU ĐA MÔ THỨC TRÊN SẢN PHỤ MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN SẢN-NHI TỈNH QUẢNG NGÃI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3043.