Thanh Tuyền, C. ., Thy Nhạc Vũ, H. ., Trọng Duy Thức, N. ., Đỗ Hồng Nhung, N. . và Thọ, L. . (2022) “PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3046.