Lý Thịnh Trường, N. và Tuấn Mai, N. . (2022) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM CHUYỂN GỐC-VÁCH LIÊN THẤT NGUYÊN VẸN BẰNG PHẪU THUẬT CHUYỂN VỊ ĐỘNG MẠCH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG TRONG GIAIĐOẠN 2010-2016”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3050.