Thị Thanh Bình, N. ., Thị Ny, P. ., Thị Ny, P. . và Thị Thúy Lan, N. . (2022) “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỪ MẸ VÀ CON ĐẾN VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP Ở TRẺ SƠ SINH TẠI ĐƠN VỊ NHI SƠ SINH BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3052.