Thị Lệ Kiều, T. . và Ngọc Bích, N. . (2022) “THỰC TRẠNG TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG LỊCH CỦA TRẺ DƯỚI 12 THÁNG TẠI HUYỆN KON RẪY, TỈNH KON TUM NĂM 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3053.