Văn Hùng, P. ., Hồng Trâm, T. ., Hữu Thiển, Đoàn . và Duy Thái, N. . (2022) “THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI XÃ CHÍ MINH, TỨ KỲ, HẢI DƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3055.