Thị Hồng Châu, B. ., Thị Băng Sương, N. ., Ngọc Bích Thảo, N. . và Thanh Trầm, N. . (2022) “ÁP DỤNG TỈ LỆ CHỈ SỐ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HbA1c TRÊN MÁY TOSOH HPLC-723G11”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3056.