Đức Kỳ Trân, T. ., Hoài Phương, L. ., Văn Lân, N. . và Nguyễn Thanh Chơn, H. . (2022) “SỰ THAY ĐỔI HÌNH THÁI CUNG RĂNG HÀM TRÊN SAU PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MÔI TOÀN BỘ MỘT BÊN TRÊN HÌNH ẢNH 3D”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3057.