Đức, T. ., Ngọc Thể, Đỗ ., Thanh Hải, P. ., Viết Hiếu, N. . và Tiến Đạt, P. . (2022) “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U TUYẾN TIỀN LIỆT THỂ TÍCH LỚN BẰNG KỸ THUẬT BÓC NHÂN QUA NIỆU ĐẠO VỚI DAO ĐIỆN LƯỠNG CỰC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3059.