Thị Thu Hà, L. ., Tuấn Khiêm, N. ., Thị Thu Hà, T. . và Văn Tuấn, N. . (2022) “TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP TẠI KHOA CƠ XƯƠNG KHỚP – BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3061.