Thị Mai Hoàng, N. ., Phương Trang, N. ., Hồng Thắm, P. . và Ngọc Khôi, N. . (2022) “KHẢO SÁT TÍNH HỢP LÝ VÀ ĐÁP ỨNG VỚI KHÁNG SINH CARBAPENEM TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3063.