Viết Thắng, L. ., trọng Phước, Đỗ . và Nguyễn Trung Luân, Đào . (2022) “MÁY GIẢM ĐAU SCRAMBLER: MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ MỚI KIỂM SOÁT ĐAU SAU PHẪU THUẬT BẮT VÍT CỘT SỐNG THẮT LƯNG: CA LÂM SÀNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3067.