Kim Sơn, T. ., Hoàng Toàn, N. ., Trung Tín, L. ., Thị Tuyết Ngân, Đoàn . và Trung Kiên, N. . (2022) “NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ GALECTIN-3 MÁU BẰNG SPIRONOLACTON Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3068.