Lê An, P. ., Ngọc Đăng, T. ., Thị Hoài Thương, Đỗ ., Thị Minh Trang, N. ., Trường Viên, N. ., Thị Tường Vy, N. ., Thị Thu Thảo, N., Bảo Vy, T. ., Sơn Bảo Vi, L. ., Tấn Tiến, N. . và Diệp Tuấn, T. . (2022) “HÀNH VI SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG LÀN SÓNG DỊCH THỨ 2 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3070.