Văn Thực, L. ., Minh Tuấn, N. ., Thành Luân, N. ., Tiến Mạnh, N. ., Nam Long, T. ., Đình Hợp, N. . và Đức Thành, L. . (2022) “BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: VẾT THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG VÀ TĨNH MẠCH CẢNH TRONG TRÁI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3071.