Quốc Tuấn, N. ., Thượng Nghĩa, N. ., Văn Sỹ, H. . và Vạn Phước, Đặng . (2022) “ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA SIÊU ÂM TRONG BUỒNG TIM HƯỚNG DẪN ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ LỖ LỚN BẰNG DỤNG CỤ QUA DA”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3072.