Văn Thư, N. . (2022) “ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH NAM ĐỊNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3075.