Anh Quốc, T. ., Văn Song, N. ., Khắc Minh, N. và Đình Trung, T. . (2022) “CÁC YẾU TỐ DỰ PHÒNG TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI DÂN TỪ 30 TUỔI TRỞ LÊN TẠI QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3078.