Quang Đức, N. ., Bình Nguyên, L. . và Tài Sơn, N. . (2022) “LỰA CHỌN VỊ TRÍ LẤY VẠT DA XƯƠNG MÁC TỰ DO TRONG ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHỨC HỢP XƯƠNG HÀM DƯỚI SAU CẮT UNG THƯ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3080.