Thy Nhạc Vũ, H. ., Anh Duyên, T. ., Phước Thành Nhân, L. . và Văn Khanh, T. . (2022) “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH NĂM 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(2). doi: 10.51298/vmj.v516i2.3081.