Thị Khánh Tường, T. . và Phạm Phương Thư, T. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VÀ MÔ BỆNH HỌC Ở BỆNH NHÂN CÓ TRIỆU CHỨNG CỦA HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH THEO ROME IV”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3215.