Quang Huy, N. . và Khải Toàn, Đặng . (2022) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN CHẤN THƯƠNG GAN TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3216.