Tấn Vinh, N. ., Hữu Dũng, N. . và Việt Thắng, L. . (2022) “MỐI LIÊN QUAN NỒNG ĐỘ PROTEIN PHẢN ỨNG C VỚI XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH CẢNH VÀ KIỂM SOÁT GLUCOSE MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3218.