Huy Hùng, T. ., Gia Khánh, Đinh . và Thị Thanh Vân, B. (2022) “TIÊM KHỚP CÙNG CHẬU DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CẮT LỚP VI TÍNH: NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3219.