Thị Mỹ Hòa, N. . (2022) “KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ BỆNH TIÊU CHẢY Ở NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI XÃ ĐÔN CHÂU HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3221.