Huy Mạnh, B. ., Phùng Thành, L. . và Duy Dương, T. . (2022) “KẾT QUẢ VI PHẪU THUẬT U GÓC CẦU TIỂU NÃO ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3222.