Văn Trí, T. ., Thái Bình, N. . và Văn Trầm, T. . (2022) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN LÝ, SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRÊN NGƯỜI BỆNH ĐỘNG KINH TẠI HUYỆN MỎ CÀY BẮC TỈNH BẾN TRE”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3224.