Đăng Minh Trí, B. . và Minh Sang , T. . (2022) “LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ ĐIỀU TRỊ BẰNG CYCLOPHOSPHAMID”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3225.