Thị Hải Yến, T. ., Văn Thức, P. . và Dương Tùng Anh, Đinh . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH KAWASAKI TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3226.