Văn Vĩnh, T. ., Minh Trí, Đoàn . và Xuân Vĩnh, T. . (2022) “CHẤT LƯỢNG CỦA PHỤC HÌNH MÃO RĂNG SỨ KIM LOẠI SAU 3 NĂM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3230.