Xuân Tiến, N. ., Ngọc Thạch, N. ., Ngọc Toàn, N. . và Đức Minh, T. . (2022) “TÁC DỤNG CỦA LEVOBUPIVACAIN PHỐI HỢP FENTANYL TRONG GÂY TÊ ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY SAU PHẪU THUẬT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3231.