Thế Anh, N. . và Hoàng Dương, T. . (2022) “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ BƠM PROTON TRONG DỰ PHÒNG LOÉT ĐƯỜNG TIÊU HÓA Ở BỆNH NHÂN HỒI SỨC TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3233.