Thành Nghiệm, M. ., Trung Kiên, N. . và Văn Mỹ, Ông . (2022) “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH RỐI LOẠN NUỐT Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NÃO CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3234.