Văn Hữu, P. ., Quang Trung, N. ., Xuân Thắng, T. . và Mạnh Chiến, D. . (2022) “TẠO HÌNH KHUYẾT THIẾU ỐNG HỌNG SAU CẮT HẠ HỌNG THANH QUẢN TOÀN PHẦN BẰNG VẠT ĐẢO ĐỘNG MẠCH THƯỢN ĐÒN: CA LÂM SÀNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3235.