Thị Thúy Nga, N. ., Đình Tùng, Đỗ ., Thị Kim Ngân, N. ., Thị Nguyệt, N. . và Hữu Tùng, N. . (2022) “KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN NĂM 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3236.