Minh Hoàng, L. ., Phượng Nhật Quỳnh, H. ., Thị Thư, T. ., Thị Thanh Hương, T. ., Quang Vinh, L. . và Văn Thống, N. (2022) “KHẢO SÁT TỶ LỆ LO ÂU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN CẦN THƠ TRONG GIAI ĐOẠN COVID 19”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3237.