Minh Anh, P. . và Trung Thọ, L. . (2022) “TÌM HIỂU MỐI LIÊN QUAN GIỮA SỰ BỘC LỘ CỦA PD-L1 VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN DẠ DÀY”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3238.