Tú Mỹ, O. ., Kiên Cường, N. . và Thành Suôi, P. . (2022) “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ SỰ TUÂN THỦ TRONG SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU NĂM 2021-2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3239.