Văn Giang, T. ., Quốc Vương, T. . và Quốc Phương, N. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM VÀ TIẾN TRIỂN TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN PHIM XQUANG VÀ CT NGỰC Ở CÁC BỆNH NHÂN COVID-19 CÓ VIÊM PHỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TW”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3240.