Thị Mộng Trinh, N. . (2022) “ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP DO TĂNG TRIGLYCERIDE THEO PHÂN ĐỘ TĂNG TRIGLYCERIDE CỦA HỘI NỘI TIẾT 2010”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3241.