Thanh Vũ, P. ., Thị Thùy Dương, N. ., Văn Tập, N. ., Minh Quang, L. ., Đức Huệ, N. . và Thị Diện, P. . (2022) “CONG VẸO CỘT SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TIỂU HỌC DÂN TỘC KHMER TẠI 2 TỈNH SÓC TRĂNG VÀ AN GIANG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3242.